0

Rumeli’nin Manastır, Pirlepeviç, Tikveş, Demirhisar, Serez Zihne, Vodina Yenice, Langaza, Drama şehir-kasabalarında ve bunların civarında oturan Rumeli fatihlerinin evlatları ile bu kıta feth olundukça Anadolu’nun muhtelif yerlerinden getirilip iskan edilmiş olanlar.[1]


[1] Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2011, s. 239.

 E
Türkçe Tarih

Evlad-ı Fatihan Teşkilatı

Önceki yazı

Yorumlar