0

Doğrudan siyasal erki kullanan ya da siyasal erkin kullanımını etkileyecek konumda olan insan kümeleri, toplumların dikey yapılanması içinde en tepeye yerleşmiş olan grup. [1]


[1] Mutlu Arslan, “Elit Teorisinin Doğuşu ve Kitle Korkusu”, Eğitim, Bilim, Toplum Dergisi, c. 13, sy. 50, Bahar 2013, ss. 81-82.

 E
Türkçe Tarih

Eisenhower Doktrini

Önceki yazı

Yorumlar