0

Latince hayra eğilmek veya bağışlanma. Dinsel olarak bağışlanan günahın dünyevi cezasının mesih ve azizlerin faziletlerine dayanılarak kilise tarafından affedilmesi, Ortaçağ’da Katolik Kilisesinin maddi gelir elde edebilmek için kullandığı yöntem, araç.[1]


[1] Hakan Olgun, “Katolik Kilisesi’nin Endüljans Uygulaması ve Protestan Reformuna Etkisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 18, sy. 18-19, 2005, s. 329.

 E
Türkçe Tarih

Endüstri Devrimi

Sonraki yazı

Yorumlar