0

En üstün güç. Thomas Hobbes, egemenliği, cebir gücü olarak tanımlar ve istisnasız bütün sosyal (içtimai, toplumsal) kurumların egemene tabi olmak zorunda olduğunu belirtir.[1]


[1] Adnan Küçük, “Egemenlik (Hâkimiyet), Halk Egemenliği ve Milli Egemenlik Tartışmaları ve Egemenlik Anlayışında Esaslı Dönüşüm”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 6, 2015, ss. 313-316.

 E
Türkçe Tarih

Eisenhower Doktrini

Sonraki yazı

Yorumlar