0

Müminlerin emiri. İslam devlet başkanlarının yaygın olarak kullandığı sıfat.[1]


[1] Mustafa Fayda, “Emîrü’l-Mü’minîn”, DİA, c. 11, İstanbul: TDV Yayınları, 1995, s. 156.

 E
Türkçe Tarih

Emperyalizm

Sonraki yazı

Yorumlar