0

Mutlak, keyfi, denetimsiz bir iktidar sürdüren devlet adamı. Osmanlılar döneminde kavram Ortodoks Rumlarının ruhani başkanını ifade etmek için kullanılmıştır.[1]


[1] “Despot”, Büyük Larousse, c. VI, s. 3086.

 D
Türkçe Tarih

Devalüasyon

Sonraki yazı

Yorumlar