0

Muharrem Kararnamesi’nin 15. maddesi hükmü gereğince, tahvil sahiplerini temsil etmek ve onların menfaatlerini korumak maksadıyla kurulan meclis. Meclisin merkezi İstanbul olduğu yedi üyeden oluştuğu bilinmektedir.[1]


[1] Hatice Dayar, vd., “Düyun-ı Umumiye İdaresi ile Uluslararası Para Fonu’nun Karşılaştırılması”, Kırgızistan Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 21, 2009, s. 35.

 D
Türkçe Tarih

Dünya Bankası

Önceki yazı

Ebde-Müddet

Sonraki yazı

Yorumlar