0

Çalışanların örgüt tarafından beklenen duyguları sergilemesi, iş yerinde duygularını denetleyerek belli kalıplar içerisinde müşterilere sunması. Duygusal emek (emotionallabor) kavramı ilk defa 1983 yılında Amerikalı sosyolog Arlie Hochschild tarafından The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling isimli kitabında kullanılmıştır.[1]


[1] Neslihan Duman, “Duygusal Emek: Bir Literatür Değerlendirmesi”, International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries, c. 1, sy. 1, 2017, ss. 31-32.

 D
Türkçe Tarih

Yorumlar