0

Altı danikten ibaret olan bir paranın adı. Çoğulu derahim. Osmanlı darphanesi bir kıratı dört buğday itibar etmiş olup, bu miktar fukahanın beş arpa itibar ettikleri şer’i kırata ağırlıkça eşit bulunmaktadır. Üç yüz on iki dirhem bir kilogramdır. Buna göre, bir örfi dirhem 3,2 gr. eder. Ağırlık birimi olarak gram ve kilogram kabul edilmeden önce İstanbul’da bir dirhemin, 3,207 gram ağırlığında olduğu ifade edilmektedir. Zamanımızda Türkçe olarak yazılan bazı fıkıh ve ilmihal kitaplarında zekatın gümüşten nisabı verilirken 640 gram olması şartı bu 3,20 gram ağırlığındaki örfi dirhem hesabına göredir.[1]


[1] Rıfat Uslu, “İslâm Hukukunda Para Birimleri”, Journal of Islamic Research, 25/1, 2014, ss. 33-36.

 D
Türkçe Tarih

Diplomasi

Önceki yazı

Yorumlar