0

İslam’ın siyasi hâkimiyeti dışında kalan, idare ve hukuk nizamının İslami olmadığı her ülke.[1]


[1] -Ahmet Özel, Dârülislâm- Dârülharb İslam Hukukunda Ülke Kavramı, İstanbul: İz Yayıncılık, 2011, s. 82.

 D
Türkçe Tarih

Darphane-i Amire

Önceki yazı

Darülislam

Sonraki yazı

Yorumlar