0

Sovyetler Birliği, Çekoslovakya, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Polonya’dan oluşan bölgesel örgüt. Görünüşte 1949 yılında sosyalist ülkeler arasında karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek için kurulsa da aslında Sovyet Rusya tarafından, sosyalist ülkelerin ekonomilerini kendisine entegre etmek ve bu ülkeler üzerinde ekonomik hakimiyet oluşturmak için kullanılmıştır. COMECON etkin bir dış politika, bu politikayı desteklemek için ağır sanayi içerisinde ileri düzeyde üretim, endüstri ve tarım alanında işçi sınıfına yönelik katı düzenlemeler ve son olarak da üreten kesimin etkin üretim güçlerini devam ettirebilmesi için tarımsal ürünün fazla verilmesi gibi başlıca hedefler üzerine inşa edilmiştir. Sovyetler Birliği, Çekoslovakya, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Polonya’dan oluşan COMECON, sonrasından Moğolistan, Doğu Almanya, Vietnam, Arnavutluk, Küba ve Yugoslavya’yı da üyeliğe kabul etmiş, Sovyetler Birliğinin çöküşüyle beraber Şubat 1991 yılında örgüt feshedilmiştir.[1]


[1] Dilek Karadeniz, “Sovyetler Birliği Ekseninden Avrupa Birliği Üyeliğine: Doğu Avrupa Ülkelerinde Ekonomik ve Siyasal Dönüşümün Analizi”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 6/1, 2020, s. 4.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Cuma Divanı (Huzur Murafaası)

Sonraki yazı

Yorumlar