0

Yeni Taş Devri.  Sözcük ilk olarak J. J. Worsaae tarafından 1851 yılında, taşın yongalanarak biçimlendirilmesi ile sürtülerek biçimlendirilmesi arasındaki dönemsel ayrımı vurgulamak amacıyla ortaya atılmıştır. Bir milyon yılı aşkın bir zaman dilimi boyunca süren avcı ve toplayıcılığa dayalı gezginci yaşam biçimine göre şekillenmiş hayat pratikleri, Neolitik Dönemle, beslenmeden yaşam biçimine, toplumsal örgütlenmeden ekonomik düzene ve inanç sistemine kadar her alanda değişime uğramıştır. Yeni bir toplumsal örgütlenme modeli olarak sonunda günümüze kadar devam eden bir işlev bütünü ortaya çıkmış, Neolitik Devrim insanlığın uzun geçmişinin en önemli kırılma noktası olarak kabul edilmiştir. [1]


[1] Mehmet Özdoğan, “Neolitik Dönemi Yeniden Düşünmek”,  Aktüel Arkeoloji, sy. 27, 2012, ss. 46-49.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Yorumlar