0

Birçok etnik grubun ortak ekonomi ve merkezi bir siyasal sistem içerisinde kontrol edilmesi.[1]


[1] Abdurrahman Momin, “Çoğulculuk ve Çokkültürcülük: İslami Bir Bakış Açısı”, (çev. Birsen Banu Okutan- Ali Coşkun), MÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 38, 2010/1, s. 204.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Çivi Yazısı

Önceki yazı

Çoğulcu Demokrasi

Sonraki yazı

Yorumlar