0

Containment Policy. ABD’nin Soğuk Savaş’ın ilk yıllarından başlayarak izlediği ve SSCB’nin II. Dünya Savaşı sonrasında artan etkisini sınırlamayı hedefleyen doktrin.[1]


[1] Gencer Özcan,  “Çevreleme Politikası”,  Güvenlik Yazıları  Serisi,  no. 41,  Kasım  2019, s. 1. ss. 1-6.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Çırağan Baskını

Sonraki yazı

Yorumlar