0

Yönetim biçimi. Halkın üstünde hiçbir otorite veya yetkili makam tanınmaması, devlet gücünün doğrudan doğruya halkı oluşturan bireylerin elinde bulunması. Kavram Latinceden batı dillerine geçmiş olan “Res Publica” (halka ait) sözcüğü ile uyuşmaktadır. [1]


[1] Selçuk Duman, “Mustafa Kemal’de Cumhuriyet Düşüncesinin Doğuşu ve Cumhuriyet’in Nitelikleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi, c. 14, sy. 1, Mart 2006, s. 245. ; Zekai Güner, “Atatürk, Cumhuriyet ve Demokrasi”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, c. 2, sy. 3, 2006, s. 42.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Cuma Selamlığı

Önceki yazı

Yorumlar