0

Afrika kıtasında 1534 yılından tesis edilen ve Barbaros Hızır Hayreddin Paşa’nın beylerbeyi olarak görev yaptığı eyalet.[1]


[1]İdris Bostan, “Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaletinin Kuruluşu (1534)”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, sy. 38, 2003, ss. 70-72.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Cilalıtaş Çağı (Neolitik Dönem)

Sonraki yazı

Yorumlar