0

Kil tablet yüzeyine ucu sivri kamışlarla soldan sağa çivi şeklinde meydana getirilen Sümer yazısı.[1]


[1] Hümeyra Gümüşhan, “Yazının Tarihsel Gelişimi ve Bu Süreçte Yazının Çeşitli Yüzeylere Uygulanabilirliği”, VI. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempoyumu, (01-03 Kasım 2018), s. 1136.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Çoğul Toplum

Sonraki yazı

Yorumlar