0

Tarihi kayıtlarda Cenderi, Çandari, Candarlu veya Candarlı, Çandarlı, Çandarlu ve Cendereli şeklinde geçen aile. Çandarlı ismi ilk olarak Kara Halil Hayreddin Paşa ile duyulmuştur.[1]


[1] Veli Vehbi Bardakçı, “Osmanlı Klasik Döneminde Çandarlı Ailesi“, (Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Bursa 2019 , s. 18.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Çarşamba Divanı

Sonraki yazı

Yorumlar