0

Değeri düşük akçe. III. Ahmed’in saltanatıyla (Mayıs-Haziran 1691) parenin rayici 4 akçeye yükseltilmiştir. Dönem içerisinde pare 3 akçeden hesap edildiğinde akçeye sağ, 4 akçeden hesap edildiğinde çürük dendiği bilinmektedir.[1]


[1] Halil Sahillioğlu, “17. Asrın İkinci Yarısında İstanbul’da Tedavüldeki Sikkelerin Raici”, TTK Belgeler, I/2, 1964,  ss. 229.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Çoktanrıcı (Politeizm)

Önceki yazı

Yorumlar