0

Birbiriyle silahlı çarpışma, muharebe.[1]


[1] Donuk, Eski Türk Devletlerinde İdarî-Askerî Unvan ve Terimler, s. 97.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Çandarlı Ailesi

Sonraki yazı

Yorumlar