0

Savaş nizamında düzenlenmiş askeri güç.[1]


[1] Donuk, Eski Türk Devletlerinde İdarî-Askerî Unvan ve Terimler, s. 97.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Yorumlar