0

Çağa uymak ya da onun gereklerine uyacak biçimde değişmek.[1] Osmanlı İmparatorluğu XVI. yüzyıldan sonra hemen her konuda “değişme” yerine mevcudu “muhafaza” etme duygusuna kapılmıştır. Bir yönüyle Osmanlı kültür klasizmini vücuda getirmiş, kalıplaştırmıştır.[2]1908 Meşrutiyetinden itibaren çağdaşlaşma kavramını ifade etmek amacıyla “asrileşmek” kavramı kullanılmıştır.[3]


[1] Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2015, s. 18.

[2] Abdullah Yuvalı, “Kültürel Değişimde Modernleşme ve Çağdaşlaşma”, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara 2011, s. 865.

[3]Sulhi Dönmezler, “Çağdaşlaşma, Uygarlık ve Türk Toplumu”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, c. XI, sy. 31, Mart 1995, s. 9.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Yorumlar