0

1842 yılına kadar bir emirliğin, 1842’den 1861’e kadar biri Dürzi diğeri de Maruni olmak üzere iki kaymakamlıkla yönetilen bir bölgenin, 1861 yılından sonra Osmanlı İmparatorluğunun elinden çıkıncaya kadar geçen süre zarfında özerk yönetilen bir mutasarrıflığın adı. 1864 tarihinde ilan edilen nizamnameye göre, belirlenen idari yapısıyla Cebel-i Lübnan Özerk Bölgesi Küre, Betrun, Kisravan, Şuf, Cezzin, Metn, Zahle olmak üzere 7 kazadan ve Deyrü’l Kamer ile Hermel adı verilen iki müdürlükten oluşmuştur.[1]


[1]Tuba Yıldız, “İşkodralı Vasa Paşa’nın Cebel-i Lübnan’da Reform Politikaları (1883- 1892)”, Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi, sy. 4, Sonbahar 2019, ss. 8-12.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Cebeci Ocağı

Önceki yazı

Cedid Eşrefi

Sonraki yazı

Yorumlar