0

İyi nutuk söyleyen, güzel söz sahibi, efendi, nazik, beyzade, müeddeb ve mükerrem.[1]


[1] Saim Yörük, “Çelebi Unvanı Hakkında Bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 4, sy. 18, Yaz 2011, s. 291.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Yorumlar