0

Üç yüz akçeye eş değer olması kabul edilen tuğralı altın para. Halk arasında eşrefi veya tuğralı altın. Karşılık ağırlıkları eksik ve ayarları bozuk Mısır altınlarının Osmanlı piyasasında çoğalması üzerine 1696’da gümüş ve bakır karıştırarak ilk defa üstünde tuğra bulunan bir altın para bastırılmıştır.[1]


[1] İbrahim Artuk, “Cedid Eşrefî”, DİA, c. 7, İstanbul: TDV Yayınları, 1993, ss. 210-211.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Cebel-i Lübnan

Önceki yazı

Celali İsyanları

Sonraki yazı

Yorumlar