0

Yazılı kağıt, menşur, mektup manasını gelen berat, bazı vazife ve memuriyetlere tayin edilenlere vazifelerini icra salahiyetleri tevdi etmek üzere padişah tuğrası ile verilen mezuniyet veya tayin emirleri.[1]


[1]Yusuf İhsan Genç, “Osmanlılarda Beratlar“, (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul 1988,ss. 7-9.

 B
Türkçe Tarih

Beşeri Coğrafya

Sonraki yazı

Yorumlar