0

Resmi adı “Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı”, “Büyük Britanya” ya da “Britanya” olarak bilinen ülke. Yüzölçümü olarak Afrika ülkelerinden Gine ile eş değer olmasına karşın, kendine özgü toplumsal ve siyasal gelişimiyle dünya tarihine iz bırakan ülkelerden biri olmuştur. Britanya’da konuşulan geleneksel diller ortak bir Hint-Avrupa kökenine dayanmakla birlikte yüzyıllar içerisinde fonetik ve sözcük dağarcığı bakımından mühim farklılaşmalara uğramıştır. Dinsel topluluk açısından Hristiyan mezhep ve tarikatların kilisedeki bölünmelerinden doğan parçalı bir yapıya sahip olan Britanya, parlamenter demokrasiyle yönetilen anayasal bir krallıktır.[1]


[1]“Birleşik Krallık”, Ana Britanica, c. V, İstanbul: Ana Yayıncılık,1987,s. 374.

 B
Türkçe Tarih

Birinci Dünya

Önceki yazı

Yorumlar