0

Türkçe sıradağ veya dağlık.[1] Balkanlar, dünyanın dört büyük medeniyetinin örtüştüğü, dinamik, çok katmanlı yerel uygarlık yarattığı bir sınır bölgesidir.[2]Coğrafya; “Sarp ve müsellem veya ormanla mestur dağ, silsile-i cibal şeklinde ifade edilerek Rumeli kıtasını garbdan şarka şakkeden silsile-i cibal ki buna izafetle kıta-i mezkureye Balkan şibh-i ceziresi deniyor” şeklinde açıklanmaktadır.[3]


[1]Halil İnalcık, “Türkler ve Balkanlar”, Balkanlar, İstanbul: Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı Yayınları, 1993, s. 9.

[2]Andrew BaruchWachtel, Dünya Tarihinde Balkanlar, (çev. Ali Cevat Akkoyunlu), İstanbul: Doğan Yayıncılık, 2009, s. 15.

[3]Galip Çağ, Avrupa’nın Ötekisi Balkanlar, Çankırı: Evrenos Tasarım Matbaacılık, 2012, s. 7-8.

 B
Türkçe Tarih

Bağlantısızlar

Önceki yazı

Baltalimanı Muahedesi

Sonraki yazı

Yorumlar