0

Osmanlı İmparatorluğunda askeri ve mülki amir. Beylerbeyleri umumiyetle Enderun’da yetişmiş şahıslar arasından seçilmiş, eyaletindeki halkın can ve mal güvenliğini sağlamakla vazifelendirilmişlerdir.[1]


[1] Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, ss. 217-218.

 B
Türkçe Tarih

Beytülmal

Sonraki yazı

Yorumlar