0

360 yılı civarında İmparator II. Constantinus (337-361) tarafından yaptırılan kilise. 430 yılından itibaren bu yapıya “Tanrı’nın Kutsal Bilgeliği” anlamına gelen Aya Sofya denilmeye başlanmıştır.[1]


[1] Haluk Çetinkaya, “Ayasofya”, Büyük İstanbul Tarihi, (ed. Coşkun Yılmaz), c. VIII, İstanbul 2015, s. 68.

 A
Türkçe Tarih

Aydınlanma Çağı

Sonraki yazı

Yorumlar