Aforoz / Aforoz etmek

Hristiyanlıkta kişi ya da kişilerin kilise tarafından cemaatten kovulması. Sosyal anlamda darılıp biriyle konuşmamak, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırmak.[1]


[1]Ewa Siemieniec-Gołaś, “Giovanni Molino’nun 1641 Yılında Yayımlanan Dittionario Della Lin-guaItaliana-Turchesca İsimli Eserinde  Bazı Türkçe Yardımcı Fiiller Üzerine”, (çev. Gülderen Tokmak), FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, sy. 4, Güz 2014, s. 114.

Yazarlar

  • 1992 yılında Rize'de doğdu. Lise eğitimini Rize Lisesinde tamamladı ve akabinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 2014 yılında mezun oldu. 2017 yılında ise OMÜSBE Tarih Yüksek Lisans programını "Atatürk Döneminde Müteşebbis Sınıfın Geliştirilmesine Yönelik Tasarruflar" adlı tezi ile bitirdi. Halen İstanbul Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir. İleri derecede İngilizce bilmektedir.

  • 11 Ekim 1990 tarihinde Bafra'da doğdu. Lise eğitimini Özel Bafra Lisesininde tamamlandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 2014 yılında mezun oldu. Akabinde ise 2018 yılında OMÜSBE Tarih Yüksek Lisans programını bitirdi. Orta derecede İngilizce bilmektedir.