0

Osmanlı hafif süvari birlikleri. Türk devletlerinin sınır güvenliğini sağlayan teşkilatın Osmanlı devrindeki uzantısıdır. Akıncı teşkilatının temeli Osman Bey zamanında Köse Mihal tarafından atılmıştır. Evrenos-oğulları, Mihal-oğulları, Malkoç-oğulları ve Turhan-oğulları Osmanlı İmparatorluğunda en bilinen akıncı ailelerine örnektir.[1]


[1] Mustafa Alkan, “Osmanlı Devleti’nde Akıncı Ocağının Sonu”, Akademik Bakış, c. 7, sy. 13, Kış 2013, ss. 107-110.

 A
Türkçe Tarih

Alafranga

Sonraki yazı

Yorumlar