0

Merkezde veliaht, eyaletlerde melik şehzadelerin yetiştirilmesinde ve imparatorluğun korunmasında birinci derecede hizmet eden devletin en güvenilir şahsiyetleri.[1]


[1] İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, İstanbul: MEB, 1972, s. 141.

 A
Türkçe Tarih

Aşiret Mektebi

Önceki yazı

Ataerkillik

Sonraki yazı

Yorumlar