0

Bir devlet, bir şehir, bir hükümdar veya bir aileye mahsus olan alametlerin tertibinden meydana gelen resim, kabartma, silah ve eşyayı içeren levha.[1]


[1] Yaşar Özüçetin-Ahmet Haşim Altınışık,”Maarif Vekâlet’in 1927 Yılı Türkiye Arması Müsabakası”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 5, sy. 22, Yaz 2012, s. 333.

 A
Türkçe Tarih

Aristokrasi

Önceki yazı

Yorumlar