0

Şer’an toprak mahsullerinden 1/10 oranında alınan vergi. Verginin oranı üretim bölgelerine ve kullanılan üretim tekniklerine göre değişkenlik arz etmiş, Meli’de 1/8 olan nisbet, Basra ve Halep’te 1/3 ile 1/2 arasında oynamıştır.[1]


[1] Mehmet E. Palamut, “Âşar ve Düşündürdükleri”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, c. 43, 1987, ss. 69-70.

 A
Türkçe Tarih

Askeri Sınıf

Önceki yazı

Aşiret Mektebi

Sonraki yazı

Yorumlar