0

Belirli bir yönetim dairesine ait işlemi bitmiş resmi evrakın düzenli bir şekilde bir araya toplanması, saklanması ve korunması.[1]


[1] İsmail Binark, Temel Arşivcilik Bilgileri ve Arşiv Mevzuat Düzenlemeleri, Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1989, s. 1.

 A
Türkçe Tarih

Artı Değer

Sonraki yazı

Yorumlar