0

1908 yılında Nurettin Ferruh, Ahmet Fazlı, Kıbrıslı Tevfik, Celaleddin Arif,  Nazım Bey, Şevket Bey, Mahir Sait Bey tarafından İstanbul’da kurulan, bireyselcilik, kişisel teşebbüs, liberalizm ve yerinden yönetimi savunan parti.  Prens Sebahattin, Dr. Rıza Nur, Kirkor Zöhrap, Damat Salih Paşa ve Kamil Paşa’nın bağlantılı olduğu fırka, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı muhalefeti kendisini feshettiği 1910 yılına kadar siyasallaştırmış, bir oluşum olarak Osmanlı etnik unsurlarına eşit haklar tanınması gerektiğini dile getirmiştir.[1]


[1] Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler,  c. 1, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1988, ss. 142-155.

 A
Türkçe Tarih

Ahkam Defteri

Önceki yazı

Yorumlar