0

Koyun ve keçi vergisi.[1]  Vergi genellikle koyunlar yavruladıktan sonra nisan veya mayıs aylarında tahsil edilir, kuzulu her koyun, kuzusu ile birlikte hesaplanırdı. Vergi miktarı, Fatih Kanunnamesine göre üç koyundan bir akçe iken; daha sonra, iki koyundan bir akçe olarak tespit edilmiştir. Kaynaklara göre bu miktar, bölgelerin özelliklerine göre değişmektedir. [2] Kayıtlarda ağnam “resm-i ganem”, “resm-i merai” veya  “koyun resmi” olarak da geçmektedir.[3]


[1] Ünal Taşkın, “Rise In Ağnam (Sheep) Tax in TheRecent Years Of Ottoman State”, Turkish Studies, 8/5, Spring 2013, s. 789.

[2] Feridun Emecen, “Ağnam Resmi”, DİA, c. 1, İstanbul: TDV, 1988, s. 478.

[3] Ziya Kazıcı, Osmanlılarda Vergi Sistemi, İstanbul: Bilge Yayınları, 2005, s.110.

 A
Türkçe Tarih

Ağıl Resmi

Önceki yazı

Yorumlar