0

İki kamaralı (bicameral) sistemden oluşan Birleşik Krallık Parlamentosunun halk kanadı. Üyeleri 1751- 1911 yılları arasında yedi yıllık dönemler itibarıyla seçilirken, günümüzde beşer yıllık dönemler için seçilir. Seçimler oy çokluğuna dayanmaktadır.[1]


[1] Fatih Kara, “Birleşik Krallık Avam Kamarası Çalışma Usul ve Esasları Üzerine”, Yasama Dergisi, sy. 21, 2012, s. 10.

 A
Türkçe Tarih

Ataerkillik

Önceki yazı

Ayak Divanı

Sonraki yazı

Yorumlar