0

Peyman‐ı Milli, Ahd‐i Milli. Milli Mücadele’nin nihai hedefi.  Mebûsân Meclisi’nin 17 Şubat 1920 tarihli oturumunda okunarak ittifakla ilan olunan altı maddelik milli sözleşme. Yeni, milli ve bağımsız bir devlet kurmak üzere harekete geçen Türklerin akdetleri. [1]


[1] Rahmi Doğanay, “Misak-ı Millî’ye Göre Lozan”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 11, sy. 2, 2001, s. 282. ; Cemal Güven, “Mîsâk‐ı Millî: Türkiye’nin İstiklâl ve İstikbâl Esasları, Tarihin Peşinde”, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, sy. 20, 2018, s. 119

 M
Türkçe Tarih

Molotov-Ribbentrop Paktı

Sonraki yazı

Yorumlar