0

Sümerce hakan, hükümdar, kral anlamlarında.[1]


[1] Bahattin Dartman, “Yazının Keşfi Konusuna Dinî Metin ve Arkeolojik Bulgular Çerçevesinde Yeni Bir Yaklaşım”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sy. 41, 2009, s. 3.

 L
Türkçe Tarih

Lozan Konferansı

Önceki yazı

Yorumlar