0

Kale muhasara ve muhafazasında, düşman mevkilerine en yakın ve en uygun mahallin tespitini yapıp, ilgili yere doğru dehlizler yani yer altından yollar kazarak, bölgenin infilak edilmesini sağlayan neferler.[1]

[1] Filiz Yıldırım, “Osmanlı Devleti’nin Yeraltı Savaşçıları: Lağımcılar”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 29, sy. 2, Temmuz 2019, s. 386. ss. 385-408.

 L
Türkçe Tarih

Küreselleşme

Önceki yazı

Yorumlar