0

Bölgelerin mali, askeri, eğitim-öğretim, sağlık, bayındırlık ve diğer işlerin merkezi hükümetten gönderilen talimatlara göre görüşülüp karara bağlanması için 1864 Tarihli Vilayet Kanunu ile kurulan meclisler. Başkanlığını mutasarrıfların yaptığı idare meclisler, hâkim, müftü, muhasebeci, tahrirat müdürü ve gayrimüslim halkın ruhani reisleri, ayrıca ikisi Müslüman ikisi gayrimüslim dört seçilmiş üyeden oluşmakta idi.[1]


[1] Sadık Fatih Torun, “Vilâyet Kanunlarına Göre Sancak (Livâ) İdare Meclisleri”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, c. 35, sy. 60, 2016, ss. 157-163.

 L
Türkçe Tarih

Yorumlar