0

İki meclisli Birleşik Krallık Parlamentosu’nun üst meclisi. Parlementonun ayrı bir ögesi olarak 13. ve 14. yüzyıllarda ortaya çıkan Lordlar Kamarası’na üye olma hakkına sahip kişilerin sayısı günümüzde 1.170’in üzerindedir. Lordlar Kamarası üyeleri dört grupta toplanır: 1. Canterbury ve York başpiskoposları, Durham, Londra ve Winchester piskoposları ve İngiltere’nin öteki bölgelerinde görev yapan 21 psikopos; 2. İngiltere, İskoçya ve Birleşik Krallık’ın öteki kesimlerinde veraset yoluyla dük, marki, kont, vikont ve baron unvanlarını almış bütün soylular; 3. 1958’de çıkarılan Yaşam Boyu Soyluluk Yasası uyarınca Ocak 1980’den sonra soyluluk unvanı verilen bütün erkek ve kadınlar; 4. Supreme Court of Judicature (Court of Appeal ve High Court of Justice) yargıçları.[1]


[1] “Lordlar Kamarası”, Ana Britannica, c. XXI, s. 98.

 L
Türkçe Tarih

Loncacı Devlet

Önceki yazı

Lozan Konferansı

Sonraki yazı

Yorumlar