0

Kozmopolit ticaret burjuvazisi. Kuvvet-i muazzama olarak anılan Britanya, İtalya, Fransa ve Hollanda gibi güçlü devletlerin İstanbul, İzmir, Antalya, Beyrut, İskenderiye gibi deniz ticaretinin yapıldığı büyük Osmanlı liman kentlerinde toplanan tüccar tebaaları.[1]


[1] Şerife Yorulmaz, “Tarih Sürecinde Bir Zümre: Levantenler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, c. 2, sy. 4 – 5, 1995, s. 132. ss. 129 – 136. ; Raziye Oban Çakıroğlu, “Levanten Kavramı ve Levantenler Üzerine Bir İnceleme”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sy, 22, 2007, s. 345. ss. 337 – 356.

 L
Türkçe Tarih

Liberalizm

Sonraki yazı

Yorumlar