0

Emperyalizm ve proletarya devrimi çağının marksizmi. Genel olarak proleter devrimin, özel olarak proletarya diktatörlüğünün teori ve taktiği.[1] Yabancılaşma ve sömürü olmaksızın sınıfsız bir toplum doktrini.[2] Ağabeyinin çara suikast girişimi sebebiyle asılmasının Lenin üzerinde yarattığı etki, psikolojik olarak Leninizmin doğuşu kabul edilmektedir.[3]


[1] Jozef Stalin, Leninizmin İlkeleri, İstanbul: Sol Yayınları, 1978, ss. 3-20.

[2] Georg Riege Klaus, “Marxism-Leninism as a Political Religion”, Totalitarian Movements and Political Religions, vol. 6, no. 1, June 2005, ss. 98-99.

[3] Neil Harding, Leninism, Londra: Macmillan Publishers Limited, 1996, s. 15.

 L
Türkçe Tarih

Lale Devri

Önceki yazı

Yorumlar