0

Akışkanlık, seyyaliyet, kolayca nakit paraya çevrilebilirlik.[1] Yatırımcıların istedikleri zaman büyük miktarlarda, kolaylıkla,düşük maliyetle ve fiyat etkisi olmadan işlem yapabilme kabiliyetleri.[2]


[1] Demir-Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü, s. 228.

[2] Lubos Pastor-Robert F. Stambaugh, “Liquidity Risk and Expected Stock Returns”, Journal of Political Economy, vol. 111, is. 3, 2003, s. 644. ; Mustafa Mesut Kayalı -Seyfettin Ünal, “Piyasa Mikroyapısı, Finansal Varlıkların Likiditesi ve Fiyatların Oluşumu”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 12, 2005, s. 1.

 L
Türkçe Tarih

Liberteryanizm

Önceki yazı

Liva İdare Meclisleri

Sonraki yazı

Yorumlar