0

Bir insanın kıymeti veya değerinden; ve ayrıca fazilet veya layığından fazla bir şey olup, o insanın değerli olduğu alandaki özel bir kudreti veya yeteneğinden oluşur: bu özel yeteneğe, genellikle uygunluk veya yatkınlık denir. Çünkü bir komutan, bir yargıç veya başka bir görev sahibi olmaya en uygun kişi, o görevin iyi bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli niteliklere sahip olan kişi,[1] bir görevi başarıyla yapabilme gücü ve yeteneği,[2] bir iş için hak ediş.[3]


[1] Thomas Hobbes, Leviathan, (çev. Semih Lim),  İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007, s. 75.

[2] A. Doğan Canman, Çağdaş Personel Yönetimi, Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları , 1995, s. 18.

[3] Mustafa Lütfi Şen, “Liyakat İlkesi ve Türk Personel Sistemindeki Uygulaması”, Amme İdaresi Dergisi, c. 28, sy. 1, 1995, s. 77.

 L
Türkçe Tarih

Yorumlar