0

20 Kasım 1922’de İsviçre’nin Lozan kentinde başlayan ve Türk delegasyonunu İsmet İnönü, Hasan Saka Bey ve Dr. Rıza Nur’un temsil ettiği konferans.[1] ABD’nin gözlemci olarak katıldığı konferansa Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Fransa, Japonya, Romanya ve Yugoslavya katılmıştır. Ayrıca Boğazlar meselesini ele almak için Gürcistan, Rusya ve Ukrayna, ticaret ve yerleşme meselelerini görüşmek için Portekiz ve Belçika da konferansa iştirak etmiştir.[2]


[1] Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, c. 3, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2016, s. 100.

[2] Esra Sarıkoyuncu Değerli, “Lozan Barış Konferansı’nda Musul”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 10, sy. 18,  Aralık 2007 s. 129.

 L
Türkçe Tarih

Lordlar Kamarası

Önceki yazı

Yorumlar