0

İtalyanca loggia. Anadolu’daki esnaflık teşkilatı olan Ahilik’in devamı. Hammaddelerin ihtiyaç sahiplerine verildigi yer, esnaf birliklerinin üyelerinin toplantı yaptığı özel yerler, meslek kurumu. Osmanlı ekonomisinin temel yapıtaşlarından.[1]


[1] E. Selcen Korkmaz, “Tarihsel Süreç İçerisinde Osmanlı Esnaf Loncaları“, (Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Kütahya 2005, s. 15. ; Halil Emre Akbaş vd., “Osmanlı Devletinde Lonca Teşkilatı Yapısı ve Yönetim Düşüncesi İle Karşılaştırılması”, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, Eylül 2018, s. 173.

 L
Türkçe Tarih

Loncacı Devlet

Sonraki yazı

Yorumlar